Om projektet   Program  Chatt   Press   In English   PedagogikChatten kommer att vara aktiv:    

1 februari kl 18-20 kan du chatta med curatorn Jörgen Svensson och konstnären Esther Shalev-Gerz.

   
1 mars kl 18-20 kan du chatta med konstnär Kendell Geers och curator Jörgen Svensson.    
5 april kl 18-20 chatta med curatorn Jörgen Svensson 18-20 och Nina Bondeson är med från kl 19.30.    
3 maj kl 18-20 chatta med curatorn Jörgen Svensson och konstnären Carl Michael von Hausswolff.    
     

 

Chattkonversation 1 Februari med Jörgen Svensson och konstnären Esther Shalev-Gerz.

Jörgen Svensson (Wed, 2/1/2017, 06:35:17 pm Europe/Berlin)
Hej. Fråga mig!

Mod (Wed, 2/1/2017, 06:35:17 pm)
Hur har ni valt konstnärerna

Jörgen Svensson (Wed, 2/1/2017, 06:37:38 pm)
Utifrån deras olika erfarenheter av att själva blivit utsatta eller för att de i sin konst arbetar med frågor som tangerar ämnet.

Mod (Wed, 2/1/2017, 06:38:23 pm)
Tack för din tid

ESTHER SHALEV-GERZ Wed, 02/01/17 07:54:14 pm Europe/Berlin

Hej. Fråga mig!

Mod 07:54:14 pm

Hi Esther! How has the reception the piece been?

ESTHER SHALEV-GERZ 07:54:58 pm

I did not get any question or chat coming my way.

I hope Jörgen had more, as they could do it in Swedish.

I would like to see images of my work installed.

I will wait some more minutes. Maybe somebody will want to chat with me.

Mod 08:00:20 pm

Oh! Yes let's hope so! Have a nice evening! I guess the chat technology thing is a bit much for people...!

ESTHER SHALEV-GERZ 08:00:45 pm

Thanks for your help!

System 08:03:53 pm

Mod left the chat.
________________________________________________________________________________________________________________

Chattkonversation 1 Mars med Jörgen Svensson och konstnären Kendell Geers.

Jörgen Svensson Wed, 03/01/17 06:12:50 pm Europe/Berlin

Hej. Hur kan jag hjälpa dig?

Mod 06:13:09 pm

Mr Geers Why a young boy in the picture with the "mask" and hand, did you have other chooses?

B/W Color?

Jörgen Svensson 06:18:14 pm

there is always choices - the person is intentionally ambigious, male / female / young / old in order to avoid instant classification. the black and white shifts the reading of the image outside of the real and into the symbolic. i wanted to create an image that was archetypal and deeply resonant or evocative, but not simple: the reading of the image remains a subjective portrait of the reader

Mod 06:22:34 pm

Ok have to think about it. Thanx

System 06:22:38 pm

Mod closed the chat.

Jörgen Svensson Wed, 03/01/17 06:14:49 pm Europe/Berlin

Hej. Hur kan jag hjälpa dig?

Åsa 06:17:31 pm

Jag undrar om du som konstnär känt dig orolig för reaktioner så att det påverkat dig i ditt konstnärsskap?

Jörgen Svensson 06:21:12 pm

Ibland men inte så ofta. Det har hänt att jag inte räknat med att det skulle bli några reaktioner men så har det ändå blivit det. Jag har mest då blivit överraskad. Jag har sällan räknat med reaktioner i förväg.

System 06:29:29 pm

Jörgen Svensson closed the chat.

System 06:30:21 pm

Åsa rated this chat as good.

Jörgen Svensson Wed, 03/01/17 06:28:56 pm Europe/Berlin

Hej. Hur kan jag hjälpa dig?

Sofie 06:38:24 pm

Hej Jörgen och Kendell. Vi hade vernissage idag i Ale kommun och då diskuterades ordvalet pray. Besökaren menade att religion, både idag och i historisk tid, kan vara mer förtryckande än det framhåller empati och god moral. Var ordet menat som det religiösa att be eller mer allmänt undrar hon?

Jörgen Svensson 06:45:17 pm

this is kendell - please forgive me to respond in english - the words are all evocative and ambiguous and their final meaning is assembled in the mind of the reader. i have used 4 very complex words with complicated histories to propose the discussion about what freedom might be - are we free to pray today ? is prayer free ? what does it mean to pray ? do we pray when we are afraid or when we feel safe ? does it make a difference in any way if we pray ? you decide and in thinking about your decision you will learn something about yourself

System 06:54:59 pm

Sofie left the chat.

Jörgen Svensson Wed, 03/01/17 06:58:31 pm Europe/Berlin

Hej. Hur kan jag hjälpa dig?

Sofie 07:01:00 pm

Tack för svaret. Vi fick igång en intressant diskussion på vernissagen tack vare de mångtydiga orden. Det var också en yngre besökare som ville ställa frågan till Kendell om det är svårt att komma på nya bilder?

Jörgen Svensson 07:06:13 pm

I find that with an open heart and honest curiosity, new images will always reveal themselves. It´s much easier to create new images than for those new images to find public acceptance.

System 07:19:09 pm

Sofie closed the chat.

__________________________________________________________________________________________________________

Chattkonversation 3 Maj med Jörgen Svensson och konstnären Carl Michael von Hausswolff.

SMITTANDEOROMOD_KONSTNÄR (Wed, 5/3/2017, 05:55:46 pm Europe/Berlin)
Hej. Hur kan jag hjälpa dig?

Kund (Wed, 5/3/2017, 05:55:46 pm)
Här är jag vid datorn!!

Kund (Wed, 5/3/2017, 05:56:44 pm)
Får du min text nu?

Kund (Wed, 5/3/2017, 05:59:09 pm)
Hej, får du mintext nu, Jörgen? CM

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 05:59:32 pm)
Jag får texten!

Kund (Wed, 5/3/2017, 05:59:39 pm)
Toppen!!

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 06:01:22 pm)
Micki, Känner du som konstnär av att yttrandefriheten har begränsats? I så fall på vilket sätt?

Kund (Wed, 5/3/2017, 06:02:41 pm)
Jag känner inte att själva yttrandefriheten har begränsats rent lagmässigt, men folk (inklusive mig själv) är mera försiktiga med att säga vad dom tycker!

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 06:03:01 pm)
En slags självcensurering?

Kund (Wed, 5/3/2017, 06:03:48 pm)
Man är rädd att feltolkas ... eller rent av utsättas för våldsamheter från vissa grupper i samhället.

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 06:04:21 pm)
Detta har kommit på¨senare år. Det var inget du kände för, låt säga 10-15 år sedan?

Kund (Wed, 5/3/2017, 06:05:39 pm)
Detta har kommit på senare år. Användandet av ironi verkar ha krympt med detta.

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 06:07:25 pm)
Man hade annars tänkt att Internet och ökningen av medier skulle skapat ett mer öppet och tolerantare samhälle. Men det har uppenbarligen blivit tvärtom.

Kund (Wed, 5/3/2017, 06:12:22 pm)
Men det har skapat ett öppnare och mera kommunikativt samhälle - det är bara det att klimatförändringar och miljöförstöring skapar en massvandring av olika människor från hotade samhällen till, vad dom tror, stabila samhällen, och detta skapar främlingsfientlighet och på sätt skyler det över globaliseringen av förståelse och information. Detta skapar grupper av ignoranta och konforma människor som inte väjer för brutalt våld och mord ...

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 06:14:16 pm)
Men de flesta flyr väl från något sämre till något bättre , även om det inte är ett drömsamhälle de kommer till.

Kund (Wed, 5/3/2017, 06:16:25 pm)
Ja, självklart. Men dom har egentligen ingen aning om var dom kommer ... och de ignoranta mottagarna är, i sitt oförstånd, rädda för dessa okända och tar till våld när ordförråden tryter ..

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 06:18:17 pm)
Jag tänker att Sverige och andra Europeiska länder har historiskt sett tagit emot och hanterat stora invandringar utan att det skapat de motsättningar som vi ser idag. Jag håller med om den ökande rädslan för det okända och det som är olika. Det upplever jag i konsten också, att öppenheten och nyfikenheten har fått träda tillbaka till förmån för rädsla och dömande.

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 06:18:50 pm)
Tycker också att det märks på konstscenen.

Kund (Wed, 5/3/2017, 06:21:06 pm)
I princip är det samma sak: Någonting man inte förstår förintas. Man kan också detta på det ökade hatet mot intellektuella.

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 06:23:13 pm)
Jag har fått några frågor till dig på mail. Här kommer dom: Fråga 1) Vilket tilltal hoppas Hausswolff att hans verk har till betraktaren? 2) Varför är konstnären intresserad av demokrati och yttrandefrihet? Har han på något vis blivit censurerad i egenskap av sitt konstnärskap? 3) Det vore roligt att höra Hausswolff i korthet om sitt kungarike Elgaland-Vargaland?

Kund (Wed, 5/3/2017, 06:24:36 pm)
svar: 1) uppmaningen att våga säga ifrån - att våga höja sin röst.

Kund (Wed, 5/3/2017, 06:27:19 pm)
2) Jag är generellt intresserad av demokrati - om den fungerar och vad skulle kunna vara ersättningen ... Yttrandefriheten måste alltid försvaras - till varje pris. Jag har inte blivit censurerad eftersom jag för det mesta valt en dialog med beställaren eller organisatören.

Kund (Wed, 5/3/2017, 06:29:43 pm)
3) Elgaland-Vargaland är ett konstverk av mig och Leif Elggren som nu funnits i 25 år. Vi startade det dels som en undersökning av hierarkiska principer och hur vi kunde applicera detta praktiskt och dels som en kritik av staten och dess utmanövrering från transnationella företag ..

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 06:31:09 pm)
Intressant att höra Micki. Jag har alltid i Elgaland-Vargaland velat läsa in kritik mot nationalismen. Ett slags ironiskt spel med gränser och nationalstaten.

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 06:32:19 pm)
Ska vi se om vi får in några fler röster i den här chatten? Verkar än så länge ganska lugnt.

Kund (Wed, 5/3/2017, 06:32:55 pm)
Jag är med!!

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 06:33:27 pm)
Ok. Vi avvaktar och ser vad som händer!

Kund (Wed, 5/3/2017, 06:59:00 pm)
Äh, nu fortsätter vi, Jörgen!!

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 06:59:31 pm)
Ok.

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 07:00:11 pm)
Hur ser du på framtiden, med tanke på vad som händer i Europa men även i USA?

Kund (Wed, 5/3/2017, 07:06:50 pm)
Jag är inte så orolig för framtiden vad beträffar människor. det verkar som om dom alltid korrigerar vad som är fel. men jag är orolig för framtiden vad beträffar vår värld ... vår jord. Allas jord ... även insekternas, trädens, elefanternas etc jord. Människan har ett sådant herravälde över allting och det verkar inte finnas någon hejd på förstörelse och förintelse. I vårt oförstånd att inte ens förstå vad hunden eller katten säger, förstör vi och dödar det som inte kan till 100% kontrolleras: haven utmärglas, luften och syret förintas genom avverkning av regnskogarna ... vi står inför att kollektivt självmord genom att inte förstå vad vinden eller vågbruset berättar ....

Kund (Wed, 5/3/2017, 07:09:22 pm)
... människan är en självgod typ som manar till att vara snälla mot andra människor .... men samtidigt är vi tyranner mot alla slags andra djur och annat liv .....

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 07:11:53 pm)
Kontentan av det du säger är att det ändå landar i människan och hennes ansvar för vad som händer. Tänker på vad Kendell Geers ( en annan konstnär i det här projektet) sa "Jag är inte rädd för Donald Trump. Jag är rädd för de 40 miljoner som röstade på honom". Angående regnskogarna, såg vår gemensamme vän Erik Pausers nya film om avverkningarna av regnskogarna på Borneo. Ett av företagen som avverkar har norska delägare. Det är ju helt otroligt.

Kund (Wed, 5/3/2017, 07:12:48 pm)
Även Swedbank och SEB har ekonomiska intressen där!!

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 07:13:55 pm)
Jovisst, i den globala ekonomin är det svårt för de flesta att svära sig fri men att vara delägare är något annat. Å andra sidan har ju vi Lundin Oil.

Kund (Wed, 5/3/2017, 07:14:17 pm)
Ja, Geers har ju rätt .. och i förlängningen kan man säga att: " I grunden är jag mest rädd för vad jag kommer att göra för att försvara mig emot dessa 40 miljoner ... vad jag kommer att förvandlas till!!!!" ...

Kund (Wed, 5/3/2017, 07:15:43 pm)
... även där kan, i förlängningen, ingen komma undan: Varje gång man skaffar en ny iPhone dödas man en gruvarbetare i Kongo ....

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 07:15:56 pm)
Självcensurering är i vart fall ingen bra början. Vi är således tillbaka där vi började, om yttrandefriheten. Din bild i projektet illustrerar detta väldigt bra, att de goda krafterna höjer sina röster.

Kund (Wed, 5/3/2017, 07:18:11 pm)
Kanske borde de flesta höja sina röster. Dessa nynazister som fjantar runt med sina hemgjorda fanor, säger ju faktiskt ingenting själva ... jag har ingen aning om vad dom egentligen vill ... förutom att känna en grupptillhörighet och därmed en slags trygghet ...

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 07:21:57 pm)
De är väl som de där grabbarna som finns på varje skolgård som är förbannade på allt och alla men som är rädda innerst inne. De känner sig misslyckade och utanför. de har inga andra verktyg än våld och att trycka ner andra. De upplever väl att de inte har några andra val för att växa och känna självförtroende. Det är ju i grunden väldigt sorgligt.

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 07:24:17 pm)
Det märkliga är ändå att sådana rörelser kan få fotfäste trots de kunskaper om historien som ändå finns i samhället. Man måste vara både döv och blind för att helt undgå de berättelser som historien berättar för oss.

Kund (Wed, 5/3/2017, 07:27:10 pm)
... det liknar Hizbollah, IS Al Qaida etc ... där också många söker en trygghet i gruppen MOT någon slags fara ... här behöver inte historien, det förflutna, existera. det är inte långt nu från att dessa fasciststollar börjar använda vapen ... det ligger i hatgruppens expansionsnatur ...

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 07:29:07 pm)
Det finns förvisso likheter, men rörelser som Hizbollah, IS, Al Qaida etc har ändå växt fram pga av flera generationers förtryck. De svenska nassarna har växt upp i ett välfärdssamhälle med yttrandefrihet och fria medier.

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 07:30:14 pm)
Men det är nog så att rädsla och känsla av utanförskap kan skapa förvridna idéer och världsbilder.

Kund (Wed, 5/3/2017, 07:32:21 pm)
Vi får stå upp på våra små poster och göra oss hörda - men en klar men vänlig röst kommer man långt!!

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 07:36:34 pm)
Det är kanske en kram de behöver! Jag tror också att det behövs satsas betydligt mer i skolan. Just nu handlar skoldebatten enbart om mera matte och att "höja betygen i kärnämnena". Den borde handla om hur vi fostrar och hjälper barnen in i vuxenvärlden. Pratar man med lärare så menar de att det syns i tidigt ålder vilka barn som är i riskzonen att utvecklas snett. Borde vara en självklarhet att satsa stora resurser på dessa barn. Tycker också att de estetiska ämnena borde ha en större plats i undervisningen. Där finns stora möjligheter att lyfta fram de "mjuka värdena".

Kund (Wed, 5/3/2017, 07:40:13 pm)
Absolut. Skolan är hela grejen!! Grundskolan är oerhört viktig när det gäller att lära sig vad valmöjligheter är ... vad komposition är ... vad innehåll och koncept är ... konst, litteratur och musik är de grundläggande faktorerna för förståelse ... och då måste ju faktiskt lärarna kunna sin grej !!!!

Kund (Wed, 5/3/2017, 07:42:12 pm)
har lagt upp Smittande Oro på Facebook ... och nu är det två från USA, en från Japan och tre från Sverige som gilla ..

Kund (Wed, 5/3/2017, 07:42:40 pm)
oj .. en från Belgien och ytterligare en från Sverige ...

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 07:42:57 pm)
jag har ju fyra barn och har därmed stött på många lärare genom åren. En del har varit bra medan andra kan man undra hur de överhuvudtaget kunnat gå igenom utbildningen och fått godkänt. Det har handlat om kunskapsbrister men framför allt hur man hanterar och utvecklar barnen som individer, att ge dem självförtroende och få dem att växa.

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 07:43:13 pm)
Kul att världen är med i projektet!

Kund (Wed, 5/3/2017, 07:44:34 pm)
Jag har bl a sett och insett att mindre klasser är bättre - att läraren får utrymme för varje barns talang och intresse .. bara en sådan sak!!!!!

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 07:46:37 pm)
Ja tiden och mindre klasser är viktigt men det krävs också lärare som brinner för att lära och som tycker om barn samt se som en viktig och intressant utmaning att få de svagaste att växa.

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 07:47:46 pm)
Många begåvningar, inte minst inom konsten, har ju varit problembarn i skolan. de har inte kunnat sitta still, haft dyslexi eller andra saker som skolan uppfattat som problem.

Kund (Wed, 5/3/2017, 07:48:55 pm)
det som fascinerade mig mest (kanske) när jag var liten var den lilla, till synes svaga, växten - plantan - som lyckats tränga sig igenom den hårda asfalten på parkeringen ...

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 07:49:48 pm)
Absolut! Men visst är det tråkigt att skolan ska behövas illustreras som den hårda asfalten! Jag tror dock att väldigt många upplever skolan på det viset.

Kund (Wed, 5/3/2017, 07:52:23 pm)
.. jag kanske inte menar asfalten som skolan - snarare en vilja att diskutera vad svaghet och styrka egentligen är. en muskelbyggande nynasse med Heinrich Himmler-frilla eller en nevrosedynskadad kille som lyckas komma på ett sätt att måla med fötterna ....

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 07:54:06 pm)
Jo, den styrkan finns hos många som samhället definierar som svaga. Fast man måste också betänka alla de svaga som faktiskt blir helt utslagna, som inte har förmågan att måla med fötterna eller hittar sin nisch.

Kund (Wed, 5/3/2017, 07:55:17 pm)
ja - definitivt!!!

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 07:57:26 pm)
För mig är det helt obegripligt hur man kan montera ner de estetiska ämnena i skolan. Här finns ju en plattform för många att just hitta sin begåvning, att kunna få självförtroende och växa. Skolan ska ju också värna om yttrandefrihet och demokrati samtidigt som man släcker ner ett forum som i högsta grad berör dessa saker.

Kund (Wed, 5/3/2017, 07:58:27 pm)
Ett totalt oförstånd från samhällets sida!

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 07:59:45 pm)
Hur har det kunnat bli så?!!! Hur kan man ignorera det uppenbara, särskilt när vi ser konsekvenserna. Verkar som vi landar i ett svar som handlar om att skolan och barnen har nycklarna till en ljusare framtid.

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 08:01:40 pm)
Nu är klockan 20.00 och denna chatten avslutas. Det var inte mycket aktivitet från allmänheten men det var väldigt roligt att få diskutera med dig Michael. Tack också för ditt deltagande i projektet och för ditt fina bidrag. Skulle vilja ha den bilden som affisch!

Kund (Wed, 5/3/2017, 08:02:42 pm)
Kan man inte förstå det enkla och uppbyggliga med John Cage's verk "4'33""" ... eller vad som händer om man, som Duchamp, placerar en flasktorkare lite annorlunda än brukligt .. ja , då är det fara och färde!!

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 08:03:33 pm)
Håller med! Vi får väl bidra med det vi kan som konstnärer. Det tycker jag också att vi gjort i och med det här projektet.

Kund (Wed, 5/3/2017, 08:03:35 pm)
Jag vill också ha den som affisch!!!!! Tack för förtroendet och för Ditt och alla inblandades arbeten!!

Kund (Wed, 5/3/2017, 08:03:45 pm)
yes

Jörgen Svensson (Wed, 5/3/2017, 08:04:06 pm)
Tack tack! Vi hörs snart igen (och ses också hoppas jag!)

Kund (Wed, 5/3/2017, 08:04:18 pm)
Topp!