Om projektet   Program  Chatt   Press   In English   Pedagogik


Smittande oro och mod
- ett konstprojekt om yttrandefrihet

Smittande oro, smittande mod är ett konstprojekt som belyser rädsla och mod kopplat till demokrati och yttrandefrihet. I dagens samhälle upplever många människor en ökad rädsla för att uttrycka sina åsikter. Har samtalsklimatet hårdnat? Vad händer om journalister, författare och konstnärer börjar censurera sig av rädsla för repressalier?

Med konstnären och curatorn Jörgen Svensson i spetsen kommer fyra konstnärer, både svenska och internationella, att skapa nya och unika konstverk på temat mod, rädsla, yttrandefrihet och demokrati. De medverkande konstnärerna är Esther Shalev-Gerz, Kendell Geers, Nina Bondeson och Michael von Hausswolff. Konstverken kommer att cirkulera i hela göteborgsregionen och kommer kunna ses både som delar och en enda stor konstutställning – från februari till maj 2017. Varje bild visas parallellt under fyra perioder i tolv kommuner med vernissagedatum 1 februari, 1 mars, 5 april och 3 maj. Kring konstverken kommer det att finnas både informationsmaterial, temadagar, evenemang och vernissage för att ge fler perspektiv på temat mod, rädsla, demokrati och yttrandefrihet.

De kommuner som deltar i projektet är Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Projektet drivs gemensamt av de tolv deltagande kommunerna.

Projektet genomförs med stöd från Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen

In English about the project.pdf

För mer information om projektet och kringarrangemang kontakta ansvarig i din kommun.

 

Frågor och svar till projektgruppen

Varför har ni tagit initiativ till det här projektet?
Tanken om ett gemensamt projekt spirade ur ilska och sorg över hot och våld mot kulturarbetare, konstnärer och människor i allmänhet. Idén väcktes på ett möte mellan kulturtjänstepersoner från kommunerna inom Göteborgsregionen i januari 2015, dagen efter attacken mot satirtidningen Charlie Hebdo i Paris. Kan vi med kulturen och konsten som kraft tillsammans arbeta för att smitta vår omgivning med mod?
 
– Vår förhoppning är att konstverken ska kunna fungera som verktyg och som en utgångspunkt för diskussion kring demokrati och yttrandefrihet – och på så sätt stärka samhället och bidra till att väga upp mot oro och negativa krafter, säger Åsa Tollbom utvecklingsledare Mölndals stad och en del av projektgruppen.

Vilka förhoppningar har ni till vad projektet ska leda till?
-Vi hoppas på en ökad diskussion om yttrandefrihet och demokrati. Yttrandefrihet är en rättighet som också innebär skyldigheter. Till exempel har sociala medier skapat en slags anonymisering som gör att åsikter ibland framförs utan tanke på vilka konsekvenser orden får hos den som läser dem. Vi hoppas kunna bidra till en mer nyanserad debatt om vad man får och inte får säga, menar Sofie Pheiffer-Rittfeldt kultursamordnare i Ale och medverkande i projektgruppen.

-Arbetsmodellen, att tolv kommuner samarbetar kring projektet med flera olika funktionsgrupper istället för en projektledare, är både en utmaning och mycket givande. Det ger förståelse för våra olikheter och förutsättningar, och inspirerar till fler samarbeten i framtiden, kompletterar Maria Bäckersten, kultursamordnare på Tjörn.  

Frågor och svar till projektets curator

Varför har just dessa konstnärer valts ut?
Jörgen Svensson, curator:
-Jag har valt konstnärer utifrån vilka jag tror kan leverera något konstnärligt intressant som är kopplat till det övergripande ämnet. Samtliga konstnärer har antingen egna erfarenheter av att bli ifrågasatt för sin konst eller intresserat sig för konstens roll och möjligheter i samhällsdebatten.

Vilken roll tror du konsten kan spela i samhället?
Jörgen Svensson, curator:
-Jag tror konsten kan spela en stor roll men på ett annat sätt än exempelvis journalistiken eller religionen som också är områden som förser oss med tolkningar av världen och vår tid. Samtidskonsten har förmågan att gå utanför gängse konventioner. Det är därför den oftast blir ifrågasatt men också därför den är så nödvändig.

Fråga: Vad är dina förhoppningar på det här projektet?
Jörgen Svensson, curator:
-Låt mig första säga att jag tycker det är ett hedervärt initiativ de medverkande kommunerna har tagit. Jag tycker det är ett väldigt viktigt projekt med tanke på vad som sker i samhället och i vår omvärld. Jag har också i mina kontakter med konstnärerna märkt att även de tycker det är ett viktigt initiativ. Sedan får man vara ödmjuk med hur mycket ett sådant här projekt kan påverka sakernas tillstånd. Man ska nog se det som en pusselbit bland många andra för att behålla och utveckla ett öppet och demokratiskt samhälle.

 

 

Kommunkontakt


Ale kommun
Sofie Pheiffer Rittfeldt, kultursamordnare sofie.rittfeldt@ale.se

Alingsås kommun
Birgitta Westergren Lenken, evenemangs- och kulturstrateg birgitta.westergrenlenken@alingsas.se

Härryda kommun
Soun Corcos, kultursamordnare Mölnlycke kulturhus soun.corcos@harryda.se

Kungsbacka kommun
Britta Nyström, utvecklare konst-Publik och pedagogik britta.nystrom@kungsbacka.se

Kungälvs kommun
Anette Svahn, utvecklingsledare anette.svahn@kungalv.se

Lerums kommun
Elin Tollbom, kultursamordnare elin.tollbom@lerum.se

Lilla Edets kommun
Johanna Ljung Abrahamsson, kultursamordnare johanna.ljungabrahamsson@lillaedet.se

Mölndals kommun
Åsa Tollbom, utvecklingsledare kultur asa.tollbom@molndal.se

Partille kommun
Maria Dahl, kultursamordnare Maria.Dahl@partille.se

Tjörns kommun
Maria Bäckersten, kultursamordnare maria.backersten@tjorn.se

Stenungsunds kommun
Birgitta Lundh Gitse, kultursamordnare birgitta.lundh-gitse@stenungsund.se

Öckerö kommun
Lotta M Nyberg, kultursamordnare lotta.m.nyberg@ockero.se