Om projektet   Program  Chatt   Press   In English   Pedagogik


 PEDAGOGISKA FRÅGOR.PDF


Vad händer om journalister, författare och konstnärer tystas?

Smittande oro och mod är ett konstprojekt som belyser rädsla och mod kopplat till demokrati och yttrandefrihet. Med konstnären och curatorn Jörgen Svensson i spetsen har fyra konstnärer, både svenska och internationella, skapat nya och unika konstverk på temat.

De medverkande konstnärerna är Esther Shalev-Gerz, Kendell Geers, Nina Bondeson och Carl Michael von Hausswolff.

Om du vill kan du ta frågorna nedan till hjälp för att fördjupa dig i konstverket.
 
Varför är yttrandefrihet viktigt?
Får man säga vad man vill i yttrandefrihetens namn?
Vad tror du att konstnären vill säga?
Väcker konstverket någon särskild känsla hos dig?
Vad ser du i bilden?
 HANDBOK - VAD ÄR GREJEN MED SAMTIDSKONST?

Kultur i Väst arbetar för att bereda vägen för samtidskonst och för att skapa nya plattformar i samhället möjliga för konstnärer att verka på.
Det finns ett allmänt behov av att utmana den utbredda traditionella bilden av konst som estetiskt objekt. I det arbetet är handboken ett redskap som förklarar konstens mångfald av utgångspunkter, förhållningssätt och innehåll. 

Med en uppsättning frågor att ställa om konstverk ger boken handledning på vägen mot en personlig tolkning av enskilda konstverk likaväl som in i samtidskonsten som genre. 

Handboken finns i tryckt version för beställning från Kultur i Väst samt att ladda ner som pdf på hemsidan:

http://www.kulturivast.se/konst/handbok-vad-ar-grejen-med-samtidskonst