Lär dig spela gitarr

Lär dig spela gitarr

Gitarren är ett musikinstrument som används flitigt i de flesta musikgenrer och är därför ett populärt instrument att lära sig. Att spela gitarr kräver två simultana rörelser som harmoniserar med varandra.

Lär dig spela gitarr

Det ena är rörelsen från högerhanden som slår an strängarna, det andra är vänsterhanden som formar ackord eller melodier. I början får man vara beredd på att fingrarna på framför allt vänsterhanden är ovana vid trycket mot strängarna och att det kan göra lite ont. Du som härdar i kommer dock att inse att denna fas går över tämligen fort.

Komma igång

Ett bra första steg är att ägna lite tid för att lära sig vad de olika strängarna heter. De är sex totalt och representerar varsin ton: E, A, D, G, B, E. Som du märker förekommer E två gånger, dels på den lägsta strängen, dels på den högsta. Det betyder att tonmönstret på ena E-strängen kommer se exakt likadant ut på den andra E-strängen. För att komma ihåg strängarnas namn kan man rabbla följande ramsa: En Blå Groda Dansar Aldrig Ensam. Testa gärna att spela på de olika strängarna fram och tillbaka, samtidigt eller med olika mönster för att bli mer bekant med tonerna och hur de förhåller sig till varandra.

För att kunna spela låtar måste man känna till några ackord och hur man tar dessa på en gitarr. Ett ackord består av minst tre olika toner, oftast en grundton, ters och kvint. Det är tersen som avgör om ackordet klingar i moll eller i dur. Varje ackord har en dur- respektive mollvariant och det kan vara en bra idé att lära sig båda varianter för varje ackord man studerar. D, G, A, och C är några enkla ackord som man kan ta i öppet läge, det vill säga med hjälp av både lösa strängar och toner som vänsterhanden tar. Dessa är lite mer nybörjarvänliga än så kallade barréackord som kräver ett finger över hela bandet och är lite knepiga att få till innan fingrarna är vana vid att trycka an strängar med rätt tryck och precision.

Vikten av spellust

Det viktigaste att komma ihåg när man ska lära sig ett instrument är att det ska vara roligt och pådrivet av lust. Därför kan det vara lite motigt att sätta igång när man märker att allt verkar vara så teoretiskt och svårt. Låt dig inte luras av begrepp som terser, kvinter eller oktaver utan kom ihåg att det endast är ett språk för att beskriva vad som faktiskt sker. Man kan välja att helt strunta i det teoretiska och istället gå direkt på själva spelandet vilket för en del fungerar väldigt bra.

Vikten av spellust

Om man bara vill komma igång och spela så utgår man från den musik man själv tycker om och känner lust inför att spela. Försök att lyssna på hur gitarren låter och testa att producera egna ljud från gitarren som låter på ungefär samma sätt. Imitation är ett mycket stimulerande och konstruktivt sätt att lära sig spela ett instrument. Under imitationens gång så kan man upptäcka hur gitarren används och rätt var det är snubblar man på en teknik eller melodi som inte var tänkt från början men som låter bra och ditt eget, personliga sätt att spela på kan komma att blomstra.

© 2021 Smittande oro mod