Lär dig spela piano

Lär dig spela piano

Pianot har funnits i över ett par hundra år och har sedan dess utvecklats med tiden. Man behöver inte längre stora instrument som tar plats utan det räcker med en keyboard i hörnet. Instrumentet är viktigt både i musiken idag, musikhistorien och som en aktivitet för att hålla hjärnan aktiv. Det finns många olika sätt att lära sig spela piano, och beroende hur snabbt du vill lära dig det krävs det olika insatser.

Lär känna instrumentet

Första steget i att lära sig spela piano är att bekanta dig själv med pianots olika delar. Tangenterna är vad man ser när man spelar pianot. Varje stycke består av sju tangenter. Dessa tangenter har fått benämningen A, B, C, D, E, F och G. Styckena upprepas genom hela pianot/keyboarden. Se även till att du bekantar dig med vart på pianot det blir ljusare respektive mörkare toner. Om du inte har ett bra gehör så är det värt att kolla vilken section musikstycket du vill kunna utspelas på.

Lär dig ackord

Ett ackord är flera toner som sätts samman för att göra ett visst ljud. Börja med enklare ackorden och sätt ihop dem. Det bästa är att lära sig en låt med två till fyra ackord som en början och sedan försöka sig på ett musikstycke när man är mer erfaren. Ett enkelt sätt att lära sig ackorden är att rita in dem på papper och ha pappret framför dig medan du spelar. Se även till att ordningen på ackorden stämmer.

Tålamod

Det tar tid och energi för att bli bra på någonting. Det finns en väldigt känd uttryck som säger att för att bli professionell så ska man ha arbetat med det åtta timmar om dagen i tio år. Det tar en betydande mängd mindre bara för att bli bra på någonting. Om man spenderar 20 timmar om månaden vid pianot, och är fokuserad, kan man spela en låt i slutet av månaden. Det beror även på vilken låt/musikstycke man valt. 20 timmar motsvarar ungefär 45 minuter per dag med några dagar över där man kan vila. En metod man kan använda sig av för att hålla upp motivationen är att man själv kartlägger dina framsteg. Exempelvis kan man skriva att man lärde sig vad tangenterna kallas under dag ett och lärde sig ett par ackord under dag tre. Om man inte hittar tiden i sitt schema så räcker det med att man föreställer sig att man spelar pianot, tänker på varpå pianot fingrarna ska gå och vilket ljud man vill att det ska göra.

Lär dig från andra

Tack vare sociala medier kan vi se andras framsteg och utveckling så väl som misslyckanden direkt på en skärm. Det finns flera som har kartlagt hela deras utveckling på medier, från dagen de lärde känna pianot tills de kan spela felfritt. Det finns flera medier man kan använda sig av för att lära sig från andra. En sökning på Youtube visar många som har lagt upp deras egna framsteg.

© 2021 Smittande oro mod