Om att gå på jaktkurs

Om att gå på jaktkurs

I Sverige så är det lag på att man måste slutföra och tilldelas en jägarexamen för att man ska kunna få tillgång eller ha rätt att använda jaktvapen. De kraven som ställs på en jägarexamen styrs i samarbete med Naturvårdsverket och de två svenska riksorganisationerna som är svenska jägarförbundet och Jägarnas riksförbund. Provet kommer att bestå av tre praktiska delar där du tillämpar den teknik som du fått lära dig i kursen och även en teoretisk del. Om man blir godkänd tilldelas man ett jägarbevis och ett intyg som man bör ta med sig på jakten ifall man behöver styrka att man är licenserad jägare tillsammans med ditt jaktkort och jakträtt för det specifika området. 

Om att gå på jaktkurs

Vad ingår i ett jaktprov

Det finns inget krav på att man måste slutföra en kurs i att jaga innan man gör sitt jaktprov. De flesta jaktorganisationer eller samlingar erbjuder dock någon form av jaktkurs som du kan gå innan du ansöker om att göra din jägarexamen. Det kommer hjälpa dig att prestera bättre och förbereda dig om du inte har någon tidigare vana eller inte vet vad du bör läsa på inför det teoretiska provet.  I Sverige kostar det mellan 840–1000 kronor för att göra din jägarexamen med ammunition inte inräknad i det priset utan detta är en kostnad som du får bekosta själv. Kostnaden beror delvis på antalet omprov du har behövt göra. Men är utöver det samma i hela Sverige då det drivs av en och samma förening. För detta pris ingår samtliga 4 delprov. Dels 3 stycken olika praktiska skjutprov och ett teoretiskt prov. I det praktiska provet kommer du behöva fullfölja ett hagelgevärsprov, ett grundprov i kulgevär och högvilt kulprov om du vill jaga till exempel älg eller större vilddjur. Om du bara vill ha licens för till exempel hagelgevär så räcker det att du klarar av det praktiska provet i hagelgevär samt det teoretiska provet. Om du däremot vill erhålla licens för samtliga tre vapenkategorier så måste du bli godkänd i dem alla samt teoriprovet.

Vad ingår i ett jaktprov

För teoriprovet kommer det underlätta om du har gått en jaktkurs. De läroböcker som du kan ta del av kommer att ge dig all information för att klara av provet. I dessa kan du läsa om allting från jaktmetoder och jaktlagstiftning till vapenkunskap och teknik för hur man ska skjuta och vilka vinklar som är bäst lämpade för olika förhållanden. Detta är något man måste visa att man behärskar i de praktiska proven för att bli godkänd. Men om du vill ut i skogen och jaga så räcker det inte med enbart en jägarexamen. Det krävs dessutom att du har ett jaktkort och en jakträtt i det område du har tänkt jaga. Förutom detta krävs det också att du har blivit godkänd för rätt att bära jaktvapen. I det hela kommer en kurs i att jaga inte bara hjälpa och guida dig innan du gör din jägarexamen. Den kommer också underlätta och spara dig pengar som du kanske annars hade lagt på att göra om provet flera gånger.  På Jägarförbundens hemsida kan du läsa om de olika kurser som finns tillgängliga i ditt område.

© 2021 Smittande oro mod